top of page

重要的事想三遍

人人都講,重要的事要講三次,雖說做生意往往需要膽大心細,但一子錯滿盤皆落索,所以做生意的人,每次下重大決定前最好先問自己三次:決定有冇錯?黃子華金句有云:「諗清楚先做好重要」,gogogo唔一定代表會成功,記住,心口掛個「勇」字的是清兵,老闆,唔是咁做的。感謝羅德深老闆的分享。

標記:

New Articles
WEBSITE BANNER SMALL.jpeg
bottom of page