top of page

創業 最緊要開心

"創業,最緊要做得開心,做自己有興趣的事;機會,係唔會由天跌落黎,而係由自己去創造。創業,就是「創」出自己的事業嘛!"

想睇足本精彩分享,請訂購 Startup Bible 創業人聖經 : https://bizhkmag.boutir.com

標記:

New Articles
WEBSITE BANNER SMALL.jpeg
bottom of page